Cât timp este valabilă polița RCA Euroins?

Persoanele fizice și juridice care au încheiat polițe de asigurare RCA cu Euroins cu siguranță se întreabă ce se va întâmpla cu ele, cât timp vor mai fi valabile, sau cui trebuie să se adreseze în cazul unui accident.

UNSAR a transmis câteva date prezentate succint despre ce se va întâmpla cu polițele RCA încheiate cu Euroins:

Citeste si: Ce taxe şi impozite se măresc de la 1 ianuarie 2023

Cât timp este valabilă polița RCA Euroins?

Informații utile pentru asigurați si păgubiți        

  • Polițele de asigurare încheiate de clienți la Euroins România rămân valabile, conform prevederilor legale, încă 90 de zile după data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Astfel, șoferii care aveau polițe RCA la această societate vor putea circula în continuare pe drumurile publice, rămânând asigurați până la data respectivă.
  • În ceea ce îi privește pe păgubiții unui accident cauzat prin intermediul unui vehicul acoperit printr-o poliță RCA emisă de societatea Euroins România, ei vor fi despăgubiți în baza acesteia, în limitele și termenele stabilite de legislația în vigoare privind Fondul de Garantare a Asiguraților.

Pe de altă parte, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) precizează următoarele:

Citeste si: Cat va fi salariul minim in 2023

Ce măsuri de protecție există pentru consumatori în această situație

Pentru a proteja consumatorii de produse și servicii de asigurare, în România există FGA, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor. FGA are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română. Destinaţia principală a sumelor aflate la dispoziția FGA este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (500.000 lei/creanță de asigurare, aproximativ 100.000 euro). FGA acoperă activitățile desfășurate pe teritoriul României, respectiv transfrontalier, pe teritoriul statelor membre gazdă, de către societatea de asigurare autorizată în România.

Care este mecanismul prin care FGA vine în sprijinul consumatorilor

Procedura de plată instrumentată de FGA este una administrativă, necontencioasă, fiind reglementată de Legea nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare şi de normele ASF emise în aplicarea acesteia.

Practic, creditorii de asigurare nu trebuie să se adreseze instanțelor judecătorești pentru obținerea din disponibilitățile FGA a sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă, ei se vor adresa FGA cu o cerere de plată. În urma analizării cererii de plată, FGA va emite o decizie de soluționare a cererii de plată. Creditorii de asigurări care nu sunt mulțumiți de această decizie (în sensul respingerii parțiale sau totale a cererii de plată) pot contesta fiind astfel garantat dreptul de acces la justiție.

De asemenea, creditorii de asigurări care au daune avizate de Euroins. înaintea publicării deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență, dar pentru care asigurătorul nu a deschis dosarele de daună, precum și creditorii de asigurări care suferă o daună acoperită de un contract de asigurare încheiat cu Euroins. în intervalul de timp dintre decizia ASF și 90 de zile de la data pronunțării de către instanța judecătorească a hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului societății, vor adresa o solicitare scrisă FGA pentru deschiderea dosarului de daună respectiv.

În cazul în care creditorului de asigurări nu i-a fost comunicat un număr de identificare care se referă la un dosar de daună, este sfătuit să contacteze FGA.

Când vă puteți adresa FGA

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita sume de la FGA se naște la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență a Euroins, dată de la care pot fi adresate FGA cereri de plată.

Orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva Euroins., ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o asigurare valabilă, poate formula o cerere de plată motivată adresată FGA nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drept.

Cererea de plată privind acordarea restituirilor de primă (model) se regăsește în normela ASF nr. 24/2019 și pe pagina de internet a FGA. Cererea de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor (model) se regăsește în normela ASF nr. 24/2019 și pe pagina de internet a FGA.

În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021, FGA este în drept să efectueze plăti din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată.

Cât timp sunt valabile contractele de asigurare Euroins

Contractele de asigurare încheiate cu societatea Euroins. sunt valabile până la data la care intervine una dintre următoarele situații:

• data expirării menționată de contract

• data denunțării contractului de asigurare de către asigurat printr-o notificare transmisă societății; în acest caz, petenții vor primi un mesaj prin care se confirmă transmiterea cu succes a cererii lor către adresa de e-mail a Euroins., dedicată primirii cererilor de denunțare.

• în termen de 90 de zile calculate de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, contractele/polițele de asigurare încheiate de asigurător încetează de drept.

• data denunțării contractului, după deschiderea procedurii de faliment, adresată lichidatorului judiciar, care își produce efectele în 30 de zile de la recepționarea solicitării de denunțare, dacă lichidatorul nu răspunde sau, în cazul în care denunțarea este făcută de lichidator, la data notificării denunțării de către lichidator.

Decizia de denunțare este o decizie ce nu poate fi adoptată decât în baza propriei analize de oportunitate efectuată de către asigurat sau lichidatorul judiciar.

Contractele de asigurare facultativă sunt contracte între cele două părți – societatea de asigurare și asigurat, prin care au fost stabilite drepturile și obligațiile părților. Contractele pot conține clauze exprese privind denunțarea de către oricare dintre părți.

În cazul în care astfel de clauze nu sunt cuprinse în contract, se aplică legislația aferentă. În România, noul Cod Civil prevede că un contract poate fi denunțat în termen de 20 de zile calculate de la data la care cealaltă parte primește notificarea privind denunțarea contractului.

Este important de menționat că, pentru o perioadă de 20 de zile, contractul este valabil, iar riscul este acoperit și, astfel, nu va fi acordată o restituire în acest caz. În cazul ratelor lunare, aceste plăți nu sunt considerate noi activități și nu constituie reînnoiri lunare. Perioada de valabilitate a asigurării/poliței se regăsește în documentațiile aferente. Situațiile menționate la primul paragraf rămân aplicabile.

Cât timp este valabilă polița RCA Euroins? Sursa: Adevarul.ro

Nu ratati:

Trending

spot_img

Stiri verificate. Stiri reale.

Follow us